Financiën

Elke dag bouwen we aan onze kerkelijke gemeente, via vele activiteiten als kerkdiensten, pastoraat en jeugdwerk. Veel van de kosten voor de kerkelijke activiteiten worden gedragen door onze gemeenteleden via de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans), collecten, giften en legaten. Het is goed om te weten dat wij een veelkleurige gemeente zijn – afhankelijk van de gemeente ontvangen we ook geld vanuit de Paasactie, gastenbrieven, solidariteitsactie en de dankdagcollecte. Alle bijdragen zijn bedoeld om onze kerken in stand te houden. Op deze pagina vindt u meer praktische informatie over geven aan de kerk. Wat u ook geeft: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overzicht rekeningen

De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee is een fusiegemeente van vier kerken. Elke 'kerklocatie' heeft zijn eigen penningmeester – we willen u vragen of u uw bijdrage voor de vaste vrijwillige bijdrage (VVB), acties, legaten, giften wilt overmaken op het rekeningnummer dat behoort bij uw kerk:

Hervormde Kerk Burgh, NL 79 RABO 0357 801 466, ten name van PG Schouwen aan Zee Burgh.

Pelgrimskerk Haamstede, NL 69 RABO 0357 802 519, ten name van PG Schouwen aan Zee Haamstede.

Hervormde Kerk Renesse/Noordwelle, NL98 INGB 0000 113 395, ten name van PG Schouwen aan Zee Renesse.

Bethlehemskerk Scharendijke, NL 03 RABO 0357 822 331, ten name van PG Schouwen aan Zee Scharendijke.

Diaconie, NL 34 RABO 0315 854 820, ten name van College van Diakenen Schouwen aan Zee.

Wellicht is het overbodig om te vermelden, maar zou u bij een overschrijving willen aangeven in de omschrijving waarvoor uw bijdrage bestemd is?

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Het belangrijkste deel van de giften komt binnen via de actie Kerkbalans. Via vrijwilligers krijgen onze gemeenteleden half januari een toezeggingsformulier thuisbezorgd om hun vrijwillige bijdrage in te vullen. Eind januari wordt het formulier weer opgehaald, zodat we snel een goed inzicht hebben op de inkomsten voor het komende jaar. De meest gebruikte betaalmethoden zijn op volgorde van gemak:
- Automatisch incasso  
- Overschrijving (periodiek of in één keer)

Periodieke schenking

We hopen dat u al geeft wat u de kerk waard vindt. Maar wist u dat u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking voor belastingaftrek. De kerk is namelijk een ANBI. 

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. U kunt hiervoor eenvoudig een schriftelijke overeenkomst (een zogenaamde schenkingsakte) opstellen door deze aan te vragen bij de penningmeester van de kerk.

Belangrijke voorwaarde bij deze vorm van schenken is, dat het gaat om een overeenkomst met een minimale looptijd van 5 jaar, waarbij u elk jaar het afgesproken bedrag overmaakt. Zo niet, dan wordt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht weer ingetrokken. Bij overlijden vervalt deze verplichting voor de nabestaanden. Voor meer informatie, neemt u contact op met de penningmeester van uw kerk.

Collectebonnen

Binnen onze diensten wordt tweemaal gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor een diaconaal project én het kerkenwerk. Mocht u geen contant geld op zak hebben, dan kunnen collectebonnen een oplossing zijn. Deze zijn verkrijgbaar bij:

Hervormde gemeente Burgh, in vellen van € 40,00 (coupons van €.1).

U kunt deze bonnen verkrijgen door dit bedrag, of een veelvoud daarvan, over te maken op rekeningnummer NL 79 RABO 0357 801 466 tnv. PG Schouwen aan Zee Burgh o.v.v. Collectebonnen. Na betaling kunt u op zondagmorgen de collectebonnen ophalen in de kerk.

Pelgrimskerk, in vellen van € 40,00 (coupons van €.1).

U kunt deze bonnen verkrijgen door dit bedrag, of een veelvoud daarvan, over te maken op rekeningnummer NL 69 RABO 0357 802 519 tnv. PG Schouwen aan Zee Haamstede o.v.v. Collectebonnen. Wanneer u een mailtje stuurt aan penningmeesterhaamstede@pgschouwenaanzee.nl zullen de bonnen dezelfde week nog bij u bezorgd worden.

Hervormde kerk Renesse/Noordwelle, in vellen van € 40,00 (coupons van €1,00) of €. 80,00 (coupons van €.2,00).

U kunt deze bonnen verkrijgen door dit bedrag, of een veelvoud daarvan, over te maken op rekeningnummer NL 98 INGB 0000 113 395 tnv PG Schouwen aan Zee Renesse. Bonnen zijn ook telefonisch te bestellen via nummer 06-13 14 44 03. De bonnen worden thuisbezorgd of zondag meegenomen naar de kerk.

Bethlehemkerk Scharendijke, in vellen van 40,00 (coupons van €1,00) of €. 80,00 (coupons van €.2,00).

U kunt deze bonnen verkrijgen door dit bedrag, of een veelvoud daarvan, over te maken op rekeningnummer NL 03 RABO 0357 822 331 tnv. PG Schouwen aan Zee Scharendijke o.v.v. Collectebonnen. Ook kunt u een mailtje sturen aan Kees de Jonge, jongedelta@zeelandnet.nl of hem aanspreken of ophalen aan de Deltastraat 12.

Door het betalingsbewijs kunt u uw collecten ook nog gemakkelijk meenemen in uw mogelijke belastingaftrek.