Bestuur

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de levende en werkende gemeente. De kerkenraad is verder verantwoordelijk voor alle taken, zoals vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

  • Voorzitter : Egbert Rietveld
  • Scriba: Ferry ter Mors
  • Lid:  Letty Simons   

Vanuit de kerkenraad worden taken gedelegeerd naar kerkteams, taakgroepen en commissies.

Kerkteams

  • West. Burgh en Pelgrimskerk Haamstede.
  • Oost: Noordwelle, Scharendijke en Renesse.
    Contactpersonen

College van Kerkrentmeesters

Dit college is verantwoordelijk voor: Financiën, Begroting en jaarrekening, Onderhoud gebouwen, Kerkblad ERBIJ!, Website, Archiefbeheer en LRP Ledenadministratie.
Contactpersonen

 Bankrekening kerk
NL 78 RABO 0315 6551 78  t.n.v. PG Schouwen aan Zee

College van Diakenen

Dit college is verantwoordelijk voor: Jaarplan Diaconie, Bijzondere taken, Collecte rooster en ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
Contactpersonen

Bankrekening diaconie
NL 34 RABO 0315 8548 20  t.n.v College van Diakenen Schouwen aan Zee.

Beleidsplan
Beleidsplan

Contact

Moderamen

Voorzitter
Egbert Rietveld
06 34 10 46 59       
ds.e.j.rietveld@gmail.com

Scriba
Ferry ter Mors
0111 - 40 81 97     
scribapgschouwen.aan.zee@gmail.com

Lid
Letty Simons – Zwerus
06 - 57 58 14 48
scriba.renessenoordwelle@gmail.com

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Jacques Jongeneel
06 - 53 48 71 68    
jacques@jongeneel.info

Secretaris
Cor van der Neut
0111 - 65 06 39     
secretaris.cvk@pgschouwenaanzee.nl

Penningmeester
Gean Huttiga – Steur
06 - 13 14 44 03    
dennis-marco@planet.nl

College van diakenen

Voorzitter
Bea Flach-De Geus
06-22 43 94 34      
beaflach@outlook.com

Secretaris
Geke bij de Vaate-Flach
diaconiepgschouwen.aan.zee@hotmail.com

Penningmeester
Kees de Jonge
0111 - 67 18 65     
jongedelta@zeelandnet.nl

Webbeheer                                          

webmaster@pgschouwenaanzee.nl

Kerkteam Oost

Voorzitter
Jur Heeres
06 -13 75 53
52jurheeres@zeelandnet.nl

Predikant
Ds. Marco Boevé
Voor dringende zaken:
06 20 31 56 49
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

Secretaris en pastoraat Scharendijke
Matty de Ruiter
06 - 53 99 03 06
secretariaatoost@pgschouwenaanzee.nl
scharendijke@pgschouwenaanzee.nl

Secretaris Renesse en Noordwelle
Letty Simons – Zwerus
06 - 57 58 14 48    
scriba.renessenoordwelle@gmail.com

Pastoraat Renesse en Noordwelle
Adrie de Goede
06 -10 12 08 94
adriedegoede@hotmail.com

Kosters en verhuur Bethlehemkerk en De Hoeksteen
Willy en Sjaak Dorreman
0111 - 67 18 29
i.dorreman@zeelandnet.nl

Koster en Verhuur Corneliuskerk
Marlies Deurloo
0111- 46 20 50
pijkeren@zeelandnet.nl

Verhuur Jacobuskerk
John Braber
06 - 51 61 83 95
info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com

Kerkteam West

Voorzitter
Anneke ter Mors
0111 - 40 81 97
atermorszonneveld@gmail.com

Secretaris en contactpersoon
Maarten van der Valk
0111- 65 20 73
vandervalk@zeelandnet.nl

Tijdelijk predikant
Egbert Rietveld
06 34 10 46 59       
ds.e.j.rietveld@gmail.com

Contactpersoon Burgh
Jaap den Hollander
0111- 65 81 81
jldenhollander@zeelandnet.nl

Pastoraat Pelgrimskerk
Piet Rotte
0111 - 65 25 50
famrotte@zeelandnet.nl

Coördinatie kosters Pelgrimskerk
Eline en Jaap Kloet
0111 - 65 24 00
elinekloet@hotmail.com