Bestuur

Kerkteam Pelgrimskerk Haamstede

De Stuurgroep van het Kerkteam Pelgrimskerk bestaat uit:
Corrie Hanse, voorzitter
Ria de Graaf, secretaris
Erik Landman, diaken
Bart van Dam, kerkrentmeester
Harry Smit, predikant​

De Stuurgroep coördineert de werkzaamheden binnen het Kerkteam.
Tevens fungeert de Stuurgroep als verbindende schakel tussen Kerkenraad en Taakgroepen.

 

Kerkteam Burgh

Het Kerkteam Burgh bestaat uit:
Janneke Herweijer predikant,
Mevrouw Marijke van Reenen, ouderling waarnemend scriba,
De heer M. v.d. Hoek, ouderling
Mevrouw J. van Drie, ouderling.
Mevrouw E.J.W. Spaans, diaken
De heer Johan Verwaard ouderling- kerkrentmeester en
De heer Hans Nagtegaal, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter Moderamen.

Kerkteam Renesse-Noordwelle

Het kerkteam van Renesse-Noordwelle coördineert de lokale aktiviteiten rond de Jacobuskerk en Corneliuskerk. Heeft u vragen, wensen of ideeën? Neem gerust contact op met een van de teamleden. De lokale kerkteams adviseren de kerkenraad.

Het team bestaat uit:
Adrie de Goede, pastoraat.
Peter Jonker, diaconie.
Lex Veenstra, kerkrentmeester,
Frans Dudok, secretariaat en
Piter Goodijk, predikant. 

Kerkteam Scharendijke

Het Kerkteam van Scharendijke bestaat uit:
Matty de Ruiter, contactpersoon. p/a Bethlehemplein 4, 4322 BP Scharendijke.
Bertie Boersma, predikant.
Hans Lemkes, voorzitter,
Kees de Bil, ouderling-kerkrentmeester
Jan Gaanderse, ouderling-kerkrentmeester
Kees de Jonge, diaken
Huib van der Klooster, diaken
Wim Knol, diaken
Willemien Lemkes
Willem Hoogerheide.