Schets Kerk op Schouwen

Schets van onze gemeente

In de korte schets hieronder, lees je meer over wie de 'Protestantse gemeente Schouwen aan Zee' is en wil zijn. Je leest er onder andere over de organisatie, de predikanten, het jeugd- en jongerenwerk, het pastoraat, de samenwerking, de pioniersplek en de communicatie. Het is een beknopte momentopname. Op de illustratie in de download, zie je hoe dicht de kerken op het eiland bij elkaar liggen. Drie monumentale kerken en twee moderne kerken.

Downloads

› Schets Protestantse gemeente Schouwen aan Zee